А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення (слухання) проєкту рішення сесії Димерської селищної ради «Про реорганізацію комунального закладу дошкільної освіти «Центр розвитку дитини «Капітошка» Димерської селищної ради Вишгородськог

опубліковано: 03 липня 2024 оновлено: 24 липня 2024

       

1. Найменування ініціатора громадського обговорення:

Димерська селищна рада

 2. Найменування організатора громадського обговорення:  

Відділ освіти Димерської селищної ради

3. Документи, винесені на громадське обговорення:

Проєкт рішення Димерської селищної ради «Про реорганізацію комунального закладу дошкільної освіти «Центр розвитку дитини «Капітошка» Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області шляхом приєднання до Козаровицької гімназії Димерської селищної ради»

 4. Нормативне забезпечення:

  • Частина перша ст. 143 Конституції України: «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».
  • Пункт 1 частини першої ст. 103-2 Бюджетного кодексу України: «Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї».
  • Абзац 2 пункту 30 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».
  • Абзац перший частини другої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом»
  • Абзац другий частини шостої ст. 25 Закону України «Про освіту»: «Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти».
  • Частина перша ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника».

Порядок та умови  надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  №6 від 14.01.2015 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №245 від 05.03.2024 визначає, що за рахунок  субвенції  не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової  школи), кількість учнів у яких становить:

З 1 вересня 2016 рокуменше 25 осіб;

З 1 вересня 2025 року – менше 45 осіб;

З 1 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

 5. Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документа:

 Жителі Димерської селищної територіальної громади (жителі с. Козаровичі зокрема).

 6. Мета: 

Врахування думки жителів с. Козаровичі щодо реорганізації комунального закладу дошкільної освіти «Центр розвитку дитини «Капітошка» Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області шляхом приєднання до Козаровицької гімназії Димерської селищної ради».

 7. Контакти організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

07330, вул. Соборна, 19, с-ще Димер, Вишгородський р-н, Київська обл. (відділ освіти Димерської селищної ради), електронна адреса: [email protected].

 8. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: 

Дар’я Пономаренко, начальник відділу освіти Димерської селищної ради.

 9. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення: 

Узагальнення, висловлених в ході проведення громадського обговорення, зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Димерської селищної ради.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Димерської селищної територіальної громади у термін до  01 серпня 2024 року.